Dathlwch y Nadolig yn Las Iguanas!

GADEWCH I NI DDATHLU! Mae ein bwyd i gyd yn ddathliad yn Las Iguanas Mermaid Quay, yn enwedig y wledd Nadolig a ddaw o law ein cogyddion medrus.

Gwnewch ddewis cyffrous a dewch i ganfod rhywle sy’n fwy lliwgar y Nadolig hwn gyda gwledd o America Ladin sy’n orlawn â blas. Mae rhywbeth ar y fwydlen i bawb, felly os nad yw’r sbeislyd yn mynd â’ch bryd, mae hynny’n iawn hefyd. 

Dim ond £14.95 y pen yw prisiau cychwynnol y parti ac mae nifer o wahanol fwydlenni i ddewis ohonynt – yma.

CYFLE I DREFNU PARTI AR FLAENAU EICH BYSEDD!

Gallwch drefnu eich parti ar y we erbyn hyn gyda system hawdd Las Iguanas o gadw bwrdd ac archebu ar-lein. Archebwch eich bwrdd ar iguanas.co.uk a rhowch gyfeiriad e-bost i bawb yn eich parti fel y gallent glicio a dewis eu detholiad o’ch hoff fwydlen. RHY DECHNEGOL? Mae trefnwyr partïon Las Iguanas ar gael bob amser i’ch helpu gyda’r manylion. 

Rhodd fechan i drefnwyr partïon Nadolig! Gallwn gynnig talebau i drefnwyr partïon i ddod i fwynhau bwyd blasus Las Iguanas yn y Flwyddyn Newydd. Os oes 10 neu fwy o bobl yn eich parti, byddwn yn anfon taleb gwerth £20, ac os oes 30 neu fwy mewn parti, bydd y daleb werth £50. https://www.iguanas.co.uk/christmas

DECHRAU AR Y DATHLU

Dechreuwch eich dathliadau Nadolig ar unwaith drwy wneud archeb o flaen llaw am eich coctels, diodydd i’w rhannu neu hyd yn oed lond gwlad o Caipirinhas i’ch bwrdd. Salud!

A beth am y rhodd Nadolig perffaith? Gall Las Iguanas gynnig profiadau pecyn yn awr i’w prynu yn ein siop ar-lein. https://www.eyh.org.uk/en/

And, for that perfect Christmas gift, Las Iguanas now has packaged experiences available to buy on our online shop https://shop.iguanas.co.uk/

Salud!