Gwisgo lan ffantasi i ennill danteithion Crepe Escape

Ffansi bod yn dywysoges neu’n ddraig? Neu ydych chi’n syml eisiau ennill gwobr anhygoel gan The Crepe Escape Mermaid Quay? Os felly, gwisgwch eich dillad gwisgo lan ffantasi gorau ac ewch lawr i Mermaid Quay ddydd Sul, 28 o Awst a gallech chi fod yn enillydd.

Dros yr haf, byddwn yn mynd ag ymwelwyr i wlad ffantasi canol oesol pan ddaw Teyrnas Ffantasi BRICKLIVE i Tacoma Square, Mermaid Quay.

Gan gymryd ysbrydoliaeth gan yr arddangosfa o naw o fodelau wedi eu gwneud o friciau LEGO®, rydym yn cynnal cystadleuaeth gwisgo lan i’ch galluogi i ymgolli yn y ffantasi.

Yn agored i bob oedran, golyga’r thema ffantasi y gall ymwelwyr adael i’w dychymyg redeg yn wyllt gydag ystod eang o wisgoedd posib – o dywysogesau a marchogion i greaduriaid mytholegol ac ungorniaid!

I ymgeisio, bydd angen i’r rhai sy’n cymryd rhan i fynd i The Crepe Escape, Stryd Bute, Mermaid Quay am 10.30yb ar ddydd Sul 18fed o Awst.

Beirniad y gystadleuaeth fydd Syr Peter o The Crepe. Dewisir tri enillydd, ac un prif enillydd, i ennill danteithion wedi eu hysbrydoli gan ffantasi gan The Crepe Escape.

Y gwobrau fydd:

 • Plant o dan 10 oed – Te Prynhawn Ungorn i 2
 • Pobl ifanc rhwng 10-17 oed – Freakshakes Ungorn i 2
 • Oedolion – Te Prynhawn Canol Oesol i 2
 • Prif Enillydd – Bwrdd Pori i 2

Yn dilyn coroni ein henillwyr, gwahoddir y cystadleuwyr i gymryd rhan mewn gorymdaith arbennig o gwmpas Mermaid Quay.

Dywedodd Alison Jones, perchennog The Crepe Escape: “Ry’n ni mor gyffrous am arddangosfa Teyrnas Ffantasi’r haf ac yn edrych ymlaen at weld y gwisgoedd wedi eu hysbrydoli gan ffantasi – rydyn ni eisiau i bawb fod mor greadigol â phosib. Os ydych chi eisiau dod wedi gwisgo fel brenhinoedd a breninesau, tywysogesau a marchogion, neu fel rhywbeth hollol wirion, mae croeso i bawb. Edrychwn ymlaen at weld beth fydd gan bawb i’w ddangos i ni.”

Termau ac Amodau ymgeisio:

 • Rhaid i ymgeiswyr fynd i The Crepe Escape, Mermaid Quay ddim hwyrach na 10.30yb ddydd Sul 18fed o Awst. Mae’n bosib na fydd y rheiny sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael cystadlu.
 • Y beirniad fydd â’r penderfyniad terfynol, ni fydd trafodaeth na chyfathrebu ar y mater.
 • Ni does angen prynu unrhyw beth.
 • Bydd ffotograffydd yn bresennol yn tynnu lluniau o gystadleuwyr yn The Crepe Escape ac o gwmpas Mermaid Quay. Drwy gystadlu byddwch yn rhoi caniatâd i’ch enw a’ch delwedd i gael ei rannu ar wefannau/cyfryngau cymdeithasol Mermaid Quay/Crepe Escape ac mewn deunydd marchnata arall Mermaid Quay/Crepe Escape.
 • Ni chaiff y canlynol geisio am y wobr – cyflogeion Mermaid Quay, JLL a The Crepe Escape, eu teuluoedd, asiantaethau ac unrhyw un arall sydd yn gysylltiedig â’r gystadleuaeth yn broffesiynol.
 • Ystyrir y cyfarwyddiadau ymgeisio yn rhan o’r rheolau ac ystyrir ymgais am y gystadleuaeth yn derbyn y rheolau.
 • Rydym yn cadw’r hawl i ddileu’r hyrwyddiad ar unrhyw adeg.
 • Rydym yn cadw’r hawl i beidio â gwobrwyo rhai neu bob un o’r gwobrau os fydd y beirniad o’r farn nad oes un o’r ymgeiswyr yn cyrraedd safonau addas.

Termau ac amodau gwobrau:

 • Rhaid i’r gwobrau gael eu derbyn fel y’i cynigir
 • Ni chynigir gwobr ariannol gyfatebol
 • Ni ellir trosglwyddo’r wobr
 • Rhaid archebu gydag o leiaf 24 awr o flaen llaw a bydd yn ddibynnol ar argaeledd.

Hawlfraint © Brick Live Group Limited. Cedwir pob hawl. Mae Brick Live Group Limited yn gynhyrchydd annibynnol o BRICKLIVE ac nid yw’n gysylltiedig â grŵp cwmnïau LEGO. LEGO® yw nod masnachu LEGO Juris A/S.