Pasg Penigamp!

Cymerwch ran yng nghystadlaeth wy-ch y Pasg Mermaid Quay

Ar y gweill! Fel rhan o gystadleuaeth Chwarae i Ennill y Pasg Mermaid Quay rydym yn cynnig cannoedd o dalebau gwych fel gwobrau – felly dewch am dro i Mermaid Quay dros wyliau’r Pasg i roi cynnig arni.

Cystadlwch yn erbyn y cloc yn y gêm Chwarae i Ennill – y cyfan sydd angen ei wneud yw paru lliwiau’r wyau Pasg ar y sgrin yn Sgwâr Tacome yng nghalon Mermaid Quay o ddydd Gwener 12 Ebrill tan ddydd Sul 28 Ebrill (8am – 9pm). Po fwyaf y parwch chi, y cyflymaf fyddan nhw.

Parwch gymaint ag sy’n bosib o wyau Pasg i ennill gwobrau a gostyngiadau gwych.

Mae’r gwobrau’n cynnwys prydau am ddim yn Carluccio’s, CoffiCo, Domino’s, Las Iguanas, JRC Global Buffet, Nando’s, Pizza Express, The Dock, Salt a Zizzi, YN OGYSTAL Â thocyn teulu Aquabus Bay Cruises, hamperi blasus gan Bill’s, hufen ia am ddim am flwyddyn o Cadwaladers, tocynnau The Glee a cherdyn rhodd/taleb £50 o Pavers Shoes a Zia Boutique.

Cofiwch hefyd am lwyth o fargeinion ‘prynu un a chael un arall am ddim’, gostyngiadau a chynigion gwych eraill.

Busnesau Mermaid Quay sy’n cymryd rhan:
Aquabus
Bill’s
Cadwaladers
Carluccio’s
CoffiCo
Domino’s
JRC Global Buffet
Las Iguanas
Nando’s
Pavers
Pizza Express
Salt
The Dock
The Glee
Zia Boutique
Zizzi