Plant yn bwyta am ddim dros Wyliau’r Pasg yn Las Iguanas!

Dewch â’ch cywion bach efo chi i fwyta AM DDIM dros wyliau’r Pasg yn Las Iguanas.

Bydd pob oedolyn sy’n archebu prif gwrs oddi ar y fwydlen a la carte yn gallu hawlio pryd niños am ddim sy’n cynnwys prif gwrs, dau gyfwyd a phwdin o fwydlen y plant.

Datblygwch eu synnwyr blasu a’u cariad at fwyd o’r America Ladin!

https://www.iguanas.co.uk/kidseatfree