Bill's Pancake Day

Troellwch gyda Bill’s ar Ddiwrnod Crempog

Mae Dydd Mawrth Ynyd ar ein gwarthau, ac mae Bill’s Mermaid Quay yn ein sbwylio ni gyda’u bwydlen crempog (neu pancos neu ffrois) arbennig newydd.

O Chwefror 28 – Mawrth 10, gallwch fachu pentwr o grempogau unrhyw adeg o’r dydd. Os oeddech angen unrhyw reswm arall am wledd, gallwch hefyd ychwanegu coctel am £4 os byddwch yn bwyta cyn 5yh, sy’n gwneud y pryd bach ar ôl gwaith yna hyd yn oed melysach.

O’r traddodiadol i’r dyfeisgar bleserus, edrychwch ar y dewisiadau isod…

Crempogau corn melys, wyau wedi’u potsio, feta ac avocado gyda sbigoglys bychan a dresin pupur coch (V): £9.95
Lemwn a siwgr (V) (Figan ar gael): £5.95
Hufen iâ cnau coco a saws mango (VG): £5.95
Mwyar wedi eu rhewi a saws siocled gwyn (V): £5.95
Banana wedi ei garameleiddio a hufen iâ caramel hallt gyda saws siocled cynnes ac almonau wedi eu tostio (V): £5.95

Ac i’r plantos…

Hufen iâ fanila a saws siocled (V): £3.50
Banana, mefus a llus gyda surop crempog Bill’s (V): £3.50