Ddydd Sant Ffolant eleni, mae PizzaExpress yn gariad i gyd

Er mwyn ENNILL gwyliau moethus tair noson i Rufain neu Fenis, y cyfan sydd angen ei wneud yw archebu bwrdd PizzaExpress ar-lein neu drwy’r ap, ar gyfer Dydd Sant Ffolant.

Cynigir bwydlen benodol Sant Ffolant i ddau am £29.95. Yn cynnwys peli toes siâp calon a thriawd o bwdinau blasus i’w rhannu (gyda dwy lwy wrth gwrs).

Felly, p’un ai’ch bod am fwynhau’ch hoff bizza, blasu rhywbeth newydd neu’r ddau – mae croeso i chi! A’r unig beth fydd angen i chi boeni amdano yw pwy gaiff y does olaf?

www.pizzaexpress.com/news/valentines-day