events at Mermaid Quay

2015
October

12 October, 2015 to 27 November, 2015

Oriel A&B Cymru at Mermaid Quay

MORE »

A&B Cymru and Mermaid Quay have partnered to bring visual arts and children’s activities to Cardiff Bay.

A&B Cymru will be residing on Bute Street in Mermaid Quay this Autumn.  Wales based arts organisations and artists will be exhibiting visual art work as part of the Oriel Art Project between 12 October – 27 November.

There will also be A&B Cymru children’s workshops during October half term.

It aims to promote accessibility of the visual arts and engage young people in a range of creative activity, so come along and visit from 12 October 2015.

24 October, 2015 to 1 November, 2015

Mermaid Quay's Drawing Water Art Festival

MORE »

FREE Family fun at Mermaid Quay's Drawing Water Art Festival 2015

Watch this space... this October half-term, Drawing Water - Mermaid Quay’s annual Art Festival is back!
From Saturday 24 October - Sunday 1 November there will be kids’ workshops, street theatre, treasure hunts and more.  PLUS Mermaid Quay's waterfront restaurants, cafés and bars are always picture perfect.

Keep checking back for more information. 

31 October, 2015

SPOOKY HALLOWEEN FUN AT PUNK PANDA

MORE »

Come and join Punk Panda's Halloween Party!

On Saturday 31 October there will be live entertainment from DJ Phil England and a live trumpet!

Enjoy 2-4-1 cocktails until 8pm

Free entry all night

Dress code: punk scary

2015
November

12 October, 2015 to 27 November, 2015

Oriel A&B Cymru at Mermaid Quay

MORE »

A&B Cymru and Mermaid Quay have partnered to bring visual arts and children’s activities to Cardiff Bay.

A&B Cymru will be residing on Bute Street in Mermaid Quay this Autumn.  Wales based arts organisations and artists will be exhibiting visual art work as part of the Oriel Art Project between 12 October – 27 November.

There will also be A&B Cymru children’s workshops during October half term.

It aims to promote accessibility of the visual arts and engage young people in a range of creative activity, so come along and visit from 12 October 2015.

24 October, 2015 to 1 November, 2015

Mermaid Quay's Drawing Water Art Festival

MORE »

FREE Family fun at Mermaid Quay's Drawing Water Art Festival 2015

Watch this space... this October half-term, Drawing Water - Mermaid Quay’s annual Art Festival is back!
From Saturday 24 October - Sunday 1 November there will be kids’ workshops, street theatre, treasure hunts and more.  PLUS Mermaid Quay's waterfront restaurants, cafés and bars are always picture perfect.

Keep checking back for more information. 

14 November, 2015 to 14 November, 2015

MERMAID QUAY CHRISTMAS LIGHT SWITCH ON

MORE »

Come along to Mermaid Quay on Saturday 4 November for our fabulously festive Christmas Light Switch On!

There will be fun for all the family, with Christmas street theatre, live music to get you in the Christmas spirit, plus of course the main light switch on event, all around our magical Christmas tree on the Quayside.

It'll be great fun. Keep checking back for details and timings.

19 November, 2015

BEAUJOLAIS DAY AT PUNK PANDA

MORE »

Join Punk Panda for the Beaujolais Day on Thursday 19 November from 12noon - 5pm!

There will be a 4 course menu including a glass of Beaujolais with a fabulous lounge singer and live entertainment!

Stay on a bit later and dance the night away with the DJ from 6pm.

£35pp

Booking essential: 02920 491 900

2015
December

4 December, 2015 to 23 December, 2015

SANTA'S POST OFFICE

MORE »

Santa’s very own magical Post Office is returning to Mermaid Quay!

Our elves will help you write your letter to Father Christmas, then post it in Santa’s enchanted Post Box and watch its route to Lapland on the magic map!  Every letter that’s sent will get a response from the big man himself.

It is FREE and fun for all the family, so bring your friends and don't miss out!

Keep checking back for opening dates and more information.

2016
January
2016
February
2016
March
2016
April
2016
May
2016
June
2016
July
2016
August
2016
September

news & offers

Oriel A&B - Pop Up Art Gallery

MORE »
A brand new pop up art gallery is opening in Cardiff Bay thanks to a partnership between Arts & Business (A&B) Cymru and Mermaid Quay.
 
A shop unit in Mermaid Quay, in the heart of the Bay, will be transformed into Oriel A&B for a seven week period to display a range of visual art from around Wales. It will also house free daily arts workshops for children during half term, coinciding with Mermaid Quay’s Drawing Water Arts festival.
 
A&B Cymru is partnering eight arts organisations and practitioners in a vibrant programme of weekly exhibitions and stimulating workshops that aim to engage a wide variety of people either working in or visiting Cardiff Bay. The mission of Oriel A&B is to promote the accessibility of the visual arts and celebrate talent in Wales.  The seven-week programme will include work by students, community groups and professional artists.  
 
It opens on Tuesday 13 October with an exhibition of work selected from the Waterfront Gallery in Milford Haven. The following week the paintings make way for work by ten members of the Rhôd Artists Group who will present a show of paintings, print, photography and graphic design. The West Wales based group explores artists’ responses to both rural and urban environments.  Community arts organisation Pippin’s Designs, whose work already brightens up rugby and football stadiums across Wales will provide the exhibition for half term – the week beginning 26 October.  Rhondda based Valleys Kids will exhibit a range of work by local artists from 2 November and this will be followed on 9 November by a show from 12 of the brightest and most exciting of a new generation of artists at Cardiff Metropolitan University’s School of Art & Design.  National photography organisation Ffotogallery will extend its Diffusion Festival with an exhibition from 16 November. 
 
Mermaid Quay will host the annual Drawing Water Arts Festival during October half term and as part of this, Oriel A&B will host two free of charge children’s workshops per day from Monday 26 – Friday 30 October.  These range from painting to comedy to film making and crafts.  For full details click the voucher button below.  Places are limited and so pre-booking is recommended to avoid disappointment.
 
A&B Cymru’s Chief Executive Rachel Jones said “We are delighted to be working in partnership with Mermaid Quay on such an exciting project.  Having the opportunity to showcase such a variety of art in the heart of Cardiff Bay is a first for us and will form a great shop window for both A&B Cymru and the artists’ involved.”
 
Justin Patel, Mermaid Quay’s Centre Manager said “Mermaid Quay has long featured several important contemporary works of art from the famous People Like Us statue on the Quayside to the amazing Captain Willows clock. Oriel A&B is an innovative way for us to bring even more artistic spirit into the Bay.  We are particularly excited that the gallery will form a focal point for our Drawing Water Arts Festival which we hope will encourage visitors young and old to come down to Mermaid Quay and get involved in artistic activity in Cardiff Bay.” 
 
Oriel A&B runs from 13 October – 27 November.   Mermaid Quay’s Drawing Water Art Festival runs from Saturday 24 October to Sunday 1 November.
 
 
Datganiad i’r Wasg 
I’w rhyddhau ar unwaith
Oriel A&B 
Mewn partneriaeth â Cei’r Fôr-forwyn
 
Mae oriel gelf dros dro newydd sbon yn agor ym Mae Caerdydd diolch i bartneriaeth rhwng Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru a Cei’r Fôr-forwyn.
Bydd uned siop yng Nghei’r Fôr-forwyn, yng nghanol y Bae, yn cael ei drawsnewid i mewn i Oriel A&B am gyfnod o saith wythnos i arddangos amrywiaeth o gelf weledol o bob cwr o Gymru. Bydd hefyd yn cynnal gweithdai celf dyddiol rhad ac am ddim i blant yn ystod hanner tymor, i gyd-fynd â Gŵyl Gelfyddydau Drawing Water Cei’r Fôr-forwyn.
Mae C&B Cymru yn partneru wyth sefydliad celfyddydol ac ymarferwyr mewn rhaglen fywiog o arddangosfeydd wythnosol a gweithdai ysgogol sy'n bwriadu ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl sydd naill ai'n gweithio neu'n ymweld â Bae Caerdydd. Cenhadaeth Oriel A&B yw hyrwyddo hygyrchedd y celfyddydau gweledol a dathlu talent yng Nghymru. Bydd y rhaglen saith wythnos yn cynnwys gwaith gan fyfyrwyr, grwpiau cymunedol ac artistiaid proffesiynol. 
Mae'n agor ar ddydd Mawrth 13 Hydref gydag arddangosfa o waith a ddewisiwyd o The Waterfront Gallery yn Aberdaugleddau. Yr wythnos ganlynol bydd deg aelod o Grŵp Artistiaid Rhôd yn cyflwyno sioe o baentiadau, print, ffotograffiaeth a dylunio graffeg. Mae'r grŵp sy’n seiliedig yng Ngorllewin Cymru yn archwilio ymatebion artistiaid i amgylcheddau gwledig a threfol. Pippin’s Designs, sefydliad celf gymunedol sydd eisoes yn bywiogi stadia rygbi a phêl-droed ledled Cymru gyda’u gwaith, yn darparu arddangosfa ar gyfer hanner tymor – yr wythnos yn dechrau 26 Hydref. Bydd Plant y Cymoedd o’r Rhondda yn arddangos ystod o waith gan artistiaid lleol o 2 Tachwedd, cyn i 12 o’r genhedlaeth newydd o artistiaid disglair a chyffrous Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd arddangos eu gwaith ar 9 Tachwedd. Bydd sefydliad ffotograffiaeth cenedlaethol Ffotogallery yn estyn ei gŵyl Diffusion gydag arddangosfa o 16 Tachwedd.
Bydd Cei’r Fôr-forwyn yn cynnal yr Ŵyl Gelfyddydau Drawing Water blynyddol yn ystod hanner tymor yr Hydref a fel rhan o hwn, bydd Oriel A&B yn cynnal dau weithdy y diwrnod yn rhad ac am ddim i blant o ddydd Llun 26 – dydd Gwener 30 Hydref. Bydd rhain yn amrywio o baentio i gomedi i wneud ffilmiau a chrefftau. Atodir fanylion llawn. Mae llefydd yn brin felly argymhellir archebu ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi. 
Dywedodd Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru "Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Cei’r Fôr-forwyn ar brosiect mor gyffrous. Dyma’r tro cyntaf i ni gael cyfle i arddangos cymaint o amrywiaeth o gelfyddyd yng nghanol Bae Caerdydd a bydd yn ffurfio ffenestr siop wych ar gyfer C&B Cymru a'r artistiaid sy’n cymryd rhan. "
Dywedodd Justin Patel, Rheolwr Canolfan Cei’r Fôr-forwyn “Mae Cei’r Fôr-forwyn eisioes wedi arddangos sawl darn o gelf cyfoes pwysig, o’r cerflun People Like Us enwog ar y Cei, i’r cloc Captain Willows anhygoel. Mae Oriel A&B yn ffordd arloesol i ni ddod â mwy fyth o ysbryd artistig i'r Bae. Rydym yn arbennig o gyffrous y bydd yr oriel yn ffurfio canolbwynt ar gyfer ein Gŵyl Gelfyddydau Drawing Water a gobeithiwn y bydd yn annog ymwelwyr hen ac ifanc i ddod i lawr i Cei’r Fôr-forwyn i gymryd rhan mewn gweithgarwch celfyddydol ym Mae Caerdydd." 
Bydd Oriel A&B yn rhedeg o 13 Hydref - 27 Tachwedd. Bydd Gŵyl Gelfyddydau Drawing Water Cei’r Fôr-forwyn yn rhedeg o ddydd Sadwrn 24 Hydref i ddydd Sul 1 Tachwedd. 
Ends
 
 
 
 • Download

GO FESTIVO AT CARLUCCIO'S THIS CHRISTMAS

MORE »

Make your Christmas party a Festivo party this year, and book Carluccio's for the great value menu.

2 courses for £16.99 or three courses for £19.99!

The perfect way to start your festive celebration in true Italian style!

View the menu here and book your table here.

KIDS EAT FREE AT PUNK PANDA

MORE »

Visit Punk Panda, Mermaid Quay's BBQ grill & chill lounge, where kids eat free between 12noon - 3pm, Monday - Saturday!
The perfect place to enjoy a meal with the little ones.

*kids eat free from kids menu when accompanied by one dining adult
 

 

WIN A DAY IN THE BAY WITH FGW'S ESCAPE MAGAZINE

MORE »

Enter Mermaid Quay's competition in this season's edition of First Great Western's Escape magazine for your chance to win a fabulous day out for 2 at Mermaid Quay!

This amazing prize package lets you and a friend or partner experience just some of what’s on offer:

- A fabulous trip around Cardiff Bay on the Aquabus with unique views of Cardiff and Cardiff Bay from the water.
- A bottle of champagne at Mermaid Quay’s sumptuous, glitzy champagne bar, the VIP Piano Lounge.
- Eat out in style at San Martino, one of Mermaid Quay’s fantastic Italian restaurants, with authentic dining and picturesque waterfront views over the Bay.
- Laugh the night away at Wales’ premier comedy venue, The Glee Club.
- Unwind with a one-night stay at Holiday Inn Express Cardiff Bay.

To enter just pick up a copy of Escape magazine on any First Great Western train.

Terms & Conditions Apply:

Competition closes 9 October 2015. Winner and guest must be over 18. Prize must be taken by 31 March 2016. Prize not valid during December 2015. No cash alternative. Prize subject to availability and individual terms & conditions.  Please check with each supplier.

Aquabus: To be used before 31 March 2016.

VIP Piano Lounge: To be used before 31 March 2016.

San Martino: Meal for 2 to value of £50; A La Carte menu only; food and drinks included; cannot be used on key calender dates (bank holidays etc., or during the month of December); To be used before 31 March 2016.

The Glee Club: Valid for any "Best In Live Stand Up Comedy" shows on Friday or Saturday nights or "Comedy Carousel" shows on Thursday nights; not valid during month of December; To be used before 31 March 2016.

Holiday Inn: Subject to availability; Not valid during times when major events are on in Cardiff; To be used before 31 March 2016.

 

 

 

  AMAZING AUTUMN OFFERS AT PAVERS SHOES

  MORE »

  Pavers Shoes have two fabulous offers this season.

  Visit Mermaid Quay's newest arrival, Paver Shoes for 10% off shoes throughout October!
  To claim discount, simply quote the code CARD1.

  Buy one pair of full price shoes and get 25% off a pair of sandals!

  Pavers Shoes prides itself top quality, comfortable, stylish footwear for women and men at excellent value, and with this extra 10% saving, there is no excuse not to treat yourself!

  CHRISTMAS PARTY PERFECT

  MORE »

  Are you looking for the perfect Christmas party venue?

  Bellini's, Signor Valentino, San Martino and Bayside Brasserie all have some great offers and packages for the Christmas party season.
  Bellini’s and Signor Valentino have a 2 course meal for £14.95, or a 3 course meal for £19.95.
  San Martino also offers a fabulous menu, with 2 courses for £14.95, or 3 courses for £17.95.
  Or why not treat yourself at Bayside Brasserie, with a 3 course lunch menu for £19.95, or a 3 course dinner for £25.95.

  PRIVATE RWC PACKAGE AT SAN MARTINO

  MORE »

  Book yourself and your friends the private RWC package at San Martino!

  You can enjoy a drink on arrival with canape reception, 3 course meal with wine while watching the match on 2 large screens with surround sound - all for £55 per person.

  To book call: 02920 358 447

  NEW AUTUMN WINTER MENU FROM LAS IGUANAS

  MORE »

  As the temperature drops and the nights draw in, Las Iguanas invite you to try their new Autumn Winter menu designed to bring lashings of Latin American warmth and vibrancy to your plate. Launching at all 43 sites across the UK on 29th September, the menu includes a whole host of brand new seasonal starters, main dishes, desserts and cocktails.

  So this Autumn, for fresh, exciting and delicious food that will warm the cockles of your heart, a diverse selection of creative cocktails and service that will perk you up on any dark day, head to Las Iguanas and dive into dishes that will take you to straight to sunnier climes minus the cost of the airfare!

  GBK - THE MIGHTY JACK

  MORE »

  Gourmet Burger Kitchen at Mermaid Quay & Brew Dog present The Mighty Jack bundle.

  Two 6oz beef patties with lashings of crispy bacon, mature cheese, garlic mayo & pickle, with fries & a flanker-sized 500ml Punk IPA from Brewdog for £18.95. (can be swapped for glass of Spier wine or milkshake)

  Available until Tuesday 3 November.

  25% FOR ALL STUDENTS AT GBK

  MORE »

  Students, Time to rejoice!
  From Tuesday 1 September, Gourmet Burger Kitchen at Mermaid Quay will take 25% off every students food bill!
  Simply present your GBK app ID, NUS or University ID Card and GBK staff will unlock the Student Discount Badge for you. The offer is valid Sunday - Thursday in store, and via the 'Order and Collect' button on Fridays and Saturdays!

   

  Terms and conditions: 
  25% off the food bill until 31st August 2016 at UK mainland restaurants when you present your Student Badge on the GBK app. Excludes GBK KidZania. Friday & Saturday student discount via Order & Collect on the GBK app. Not valid in conjunction with any other offer, set menu or GBK app reward. Valid for up to 4 people. Every diner must order a main meal. Excludes specials, extras, create your own & drinks.

  competition time

  WIN A MEAL AT BAYSIDE BRASSERIE AND TICKETS TO SWAN LAKE

  WIN A MEAL AT BAYSIDE BRASSERIE AND TICKETS TO SWAN LAKE

  Win a fabulous meal for 2 with stunning waterfront views at Bayside Brasserie at Mermaid Quay, PLUS 2 tickets to see the Birmingham Royal Ballet’s lavish production of the timeless classic, Swan Lake at the Wales Millennium Centre on Saturday 14 November at 7.30pm. You will also have access to the WMC VIP lounge before the show and during the interval.  The show is acknowledged by The Guardian as “one of the world’s finest productions of the ballet”, so don’t miss your chance ton win this great prize!

  Just fill out the details below for your chance to win this great prize!

  Draw closes at 5pm on Sunday 1 November 2015.

  Terms and Conditions:
  Prize consists of a meal for 2 from Bayside Brasserie’s pre-theatre menu on Saturday 14 November 2015, plus 2 tickets to Swan Lake at Wales Millennium Centre on Saturday 14 November 2015 at 7.30pm, with access to to the WMC VIP lounge pre show and during the interval.
  Bayside Brasserie voucher has a maximum value of £30, no change given and valid on one visit only.
  Subject to availability, booking at Bayside Brasserie in advance is essential to redeem this voucher.
  Cannot be used in conjunction with any other discount or offer.
  Entry into the prize draw is restricted to residents of postcodes: CF, NP, SA, BA, GL, HR and WR.
  By entering into this prize draw, you agree to be contacted by Mermaid Quay and the prize provider(s).

  Entry Form

  *some competitions require the entrant to be aged 18 years or over