events at Mermaid Quay

2015
November

12 October, 2015 to 27 November, 2015

Oriel A&B pop up gallery at Mermaid Quay

MORE »

A brand new pop up art gallery has opened in Cardiff Bay thanks to a partnership between Arts & Business (A&B) Cymru and Mermaid Quay.
A shop unit in Mermaid Quay, in the heart of the Bay, has been transformed into Oriel A&B for a seven week period to display a range of visual art from around Wales. It will also house free daily arts workshops for children during half term, coinciding with Mermaid Quay’s Drawing Water Arts festival.

A&B Cymru is partnering eight arts organisations and practitioners in a vibrant programme of weekly exhibitions and stimulating workshops that aim to engage a wide variety of people either working in or visiting Cardiff Bay. The mission of Oriel A&B is to promote the accessibility of the visual arts and celebrate talent in Wales.  The seven-week programme will include work by students, community groups and professional artists.
It opens on Tuesday 13 October with an exhibition of work selected from the Waterfront Gallery in Milford Haven. The following week the paintings make way for work by ten members of the Rhôd Artists Group who will present a show of paintings, print, photography and graphic design. The West Wales based group explores artists’ responses to both rural and urban environments.  Community arts organisation Pippin’s Designs, whose work already brightens up rugby and football stadiums across Wales will provide the exhibition for half term – the week beginning 26 October.  Rhondda based Valleys Kids will exhibit a range of work by local artists from 2 November and this will be followed on 9 November by a show from 12 of the brightest and most exciting of a new generation of artists at Cardiff Metropolitan University’s School of Art & Design.  National photography organisation Ffotogallery will extend its Diffusion Festival with an exhibition from 16 November.

Mermaid Quay will host the annual Drawing Water Arts Festival during October half term and as part of this, Oriel A&B will host two free of charge children’s workshops per day from Monday 26 – Friday 30 October.  These range from painting to comedy to film making and crafts.  For full details click the voucher button below.  Places are limited and so pre-booking is recommended to avoid disappointment.
A&B Cymru’s Chief Executive Rachel Jones said “We are delighted to be working in partnership with Mermaid Quay on such an exciting project.  Having the opportunity to showcase such a variety of art in the heart of Cardiff Bay is a first for us and will form a great shop window for both A&B Cymru and the artists’ involved.”

Justin Patel, Mermaid Quay’s Centre Manager said “Mermaid Quay has long featured several important contemporary works of art from the famous People Like Us statue on the Quayside to the amazing Captain Willows clock. Oriel A&B is an innovative way for us to bring even more artistic spirit into the Bay.  We are particularly excited that the gallery will form a focal point for our Drawing Water Arts Festival which we hope will encourage visitors young and old to come down to Mermaid Quay and get involved in artistic activity in Cardiff Bay.”
Oriel A&B runs from 13 October – 27 November.   Mermaid Quay’s Drawing Water Art Festival runs from Saturday 24 October to Sunday 1 November.


Datganiad i’r Wasg
I’w rhyddhau ar unwaith
Oriel A&B
Mewn partneriaeth â Cei’r Fôr-forwyn
Mae oriel gelf dros dro newydd sbon yn agor ym Mae Caerdydd diolch i bartneriaeth rhwng Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru a Cei’r Fôr-forwyn.
Bydd uned siop yng Nghei’r Fôr-forwyn, yng nghanol y Bae, yn cael ei drawsnewid i mewn i Oriel A&B am gyfnod o saith wythnos i arddangos amrywiaeth o gelf weledol o bob cwr o Gymru. Bydd hefyd yn cynnal gweithdai celf dyddiol rhad ac am ddim i blant yn ystod hanner tymor, i gyd-fynd â Gŵyl Gelfyddydau Drawing Water Cei’r Fôr-forwyn.
Mae C&B Cymru yn partneru wyth sefydliad celfyddydol ac ymarferwyr mewn rhaglen fywiog o arddangosfeydd wythnosol a gweithdai ysgogol sy'n bwriadu ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl sydd naill ai'n gweithio neu'n ymweld â Bae Caerdydd. Cenhadaeth Oriel A&B yw hyrwyddo hygyrchedd y celfyddydau gweledol a dathlu talent yng Nghymru. Bydd y rhaglen saith wythnos yn cynnwys gwaith gan fyfyrwyr, grwpiau cymunedol ac artistiaid proffesiynol.
Mae'n agor ar ddydd Mawrth 13 Hydref gydag arddangosfa o waith a ddewisiwyd o The Waterfront Gallery yn Aberdaugleddau. Yr wythnos ganlynol bydd deg aelod o Grŵp Artistiaid Rhôd yn cyflwyno sioe o baentiadau, print, ffotograffiaeth a dylunio graffeg. Mae'r grŵp sy’n seiliedig yng Ngorllewin Cymru yn archwilio ymatebion artistiaid i amgylcheddau gwledig a threfol. Pippin’s Designs, sefydliad celf gymunedol sydd eisoes yn bywiogi stadia rygbi a phêl-droed ledled Cymru gyda’u gwaith, yn darparu arddangosfa ar gyfer hanner tymor – yr wythnos yn dechrau 26 Hydref. Bydd Plant y Cymoedd o’r Rhondda yn arddangos ystod o waith gan artistiaid lleol o 2 Tachwedd, cyn i 12 o’r genhedlaeth newydd o artistiaid disglair a chyffrous Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd arddangos eu gwaith ar 9 Tachwedd. Bydd sefydliad ffotograffiaeth cenedlaethol Ffotogallery yn estyn ei gŵyl Diffusion gydag arddangosfa o 16 Tachwedd.
Bydd Cei’r Fôr-forwyn yn cynnal yr Ŵyl Gelfyddydau Drawing Water blynyddol yn ystod hanner tymor yr Hydref a fel rhan o hwn, bydd Oriel A&B yn cynnal dau weithdy y diwrnod yn rhad ac am ddim i blant o ddydd Llun 26 – dydd Gwener 30 Hydref. Bydd rhain yn amrywio o baentio i gomedi i wneud ffilmiau a chrefftau. Atodir fanylion llawn. Mae llefydd yn brin felly argymhellir archebu ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi.
Dywedodd Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru "Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Cei’r Fôr-forwyn ar brosiect mor gyffrous. Dyma’r tro cyntaf i ni gael cyfle i arddangos cymaint o amrywiaeth o gelfyddyd yng nghanol Bae Caerdydd a bydd yn ffurfio ffenestr siop wych ar gyfer C&B Cymru a'r artistiaid sy’n cymryd rhan. "
Dywedodd Justin Patel, Rheolwr Canolfan Cei’r Fôr-forwyn “Mae Cei’r Fôr-forwyn eisioes wedi arddangos sawl darn o gelf cyfoes pwysig, o’r cerflun People Like Us enwog ar y Cei, i’r cloc Captain Willows anhygoel. Mae Oriel A&B yn ffordd arloesol i ni ddod â mwy fyth o ysbryd artistig i'r Bae. Rydym yn arbennig o gyffrous y bydd yr oriel yn ffurfio canolbwynt ar gyfer ein Gŵyl Gelfyddydau Drawing Water a gobeithiwn y bydd yn annog ymwelwyr hen ac ifanc i ddod i lawr i Cei’r Fôr-forwyn i gymryd rhan mewn gweithgarwch celfyddydol ym Mae Caerdydd."
Bydd Oriel A&B yn rhedeg o 13 Hydref - 27 Tachwedd. Bydd Gŵyl Gelfyddydau Drawing Water Cei’r Fôr-forwyn yn rhedeg o ddydd Sadwrn 24 Hydref i ddydd Sul 1 Tachwedd.

 

2015
December

4 December, 2015 to 23 December, 2015

SANTA'S POST OFFICE

MORE »

Santa’s very own magical Post Office is returning to Mermaid Quay from Saturday 5 December!

Our elves will help you write your letter to Father Christmas, then post it in Santa’s enchanted Post Box and watch its route to Lapland on the magic map!  Every letter that’s sent will get a response from the big man himself*.

It is FREE and fun for all the family, so bring your friends and don't miss out!

Open every weekend throughout December, plus Monday 21 and Tuesday 22 December. During the week, you can still post your letter to Santa and see it travel to Lapland on the magic map.Santa’s Post Office at Mermaid Quay

Santa’s Post Office will be open for business every weekend in December, plus Monday 21 and Tuesday 22 December. You can still post your letter and see the magic map during the week.

*letters posted after Friday 18 December may not receive a response until after Christmas

6 December, 2015

THE GREAT CARDIFF BAY SANTA AND ELF DASH

MORE »

There will be hundreds of Santas and Elves taking part in the Welsh Hearts 5k walk, jog or dash around Cardiff Bay on Sunday 6 December.
The Cardiff Bay Santa & Elf Dash starts at 12noon in Roald Dahl Plass, Cardiff Bay. There's even prizes for the best dressed!
£5 registration fee plus sponsorship - join as an individual or a team. Each member of a team must complete a registration form. For more information or to register, click here to visit the Welsh Hearts website. Be part of something truly SANTA-TASTIC this Christmas!

2016
January
2016
February
2016
March
2016
April
2016
May
2016
June
2016
July
2016
August
2016
September
2016
October

12 October, 2015 to 27 November, 2015

Oriel A&B pop up gallery at Mermaid Quay

MORE »

A brand new pop up art gallery has opened in Cardiff Bay thanks to a partnership between Arts & Business (A&B) Cymru and Mermaid Quay.
A shop unit in Mermaid Quay, in the heart of the Bay, has been transformed into Oriel A&B for a seven week period to display a range of visual art from around Wales. It will also house free daily arts workshops for children during half term, coinciding with Mermaid Quay’s Drawing Water Arts festival.

A&B Cymru is partnering eight arts organisations and practitioners in a vibrant programme of weekly exhibitions and stimulating workshops that aim to engage a wide variety of people either working in or visiting Cardiff Bay. The mission of Oriel A&B is to promote the accessibility of the visual arts and celebrate talent in Wales.  The seven-week programme will include work by students, community groups and professional artists.
It opens on Tuesday 13 October with an exhibition of work selected from the Waterfront Gallery in Milford Haven. The following week the paintings make way for work by ten members of the Rhôd Artists Group who will present a show of paintings, print, photography and graphic design. The West Wales based group explores artists’ responses to both rural and urban environments.  Community arts organisation Pippin’s Designs, whose work already brightens up rugby and football stadiums across Wales will provide the exhibition for half term – the week beginning 26 October.  Rhondda based Valleys Kids will exhibit a range of work by local artists from 2 November and this will be followed on 9 November by a show from 12 of the brightest and most exciting of a new generation of artists at Cardiff Metropolitan University’s School of Art & Design.  National photography organisation Ffotogallery will extend its Diffusion Festival with an exhibition from 16 November.

Mermaid Quay will host the annual Drawing Water Arts Festival during October half term and as part of this, Oriel A&B will host two free of charge children’s workshops per day from Monday 26 – Friday 30 October.  These range from painting to comedy to film making and crafts.  For full details click the voucher button below.  Places are limited and so pre-booking is recommended to avoid disappointment.
A&B Cymru’s Chief Executive Rachel Jones said “We are delighted to be working in partnership with Mermaid Quay on such an exciting project.  Having the opportunity to showcase such a variety of art in the heart of Cardiff Bay is a first for us and will form a great shop window for both A&B Cymru and the artists’ involved.”

Justin Patel, Mermaid Quay’s Centre Manager said “Mermaid Quay has long featured several important contemporary works of art from the famous People Like Us statue on the Quayside to the amazing Captain Willows clock. Oriel A&B is an innovative way for us to bring even more artistic spirit into the Bay.  We are particularly excited that the gallery will form a focal point for our Drawing Water Arts Festival which we hope will encourage visitors young and old to come down to Mermaid Quay and get involved in artistic activity in Cardiff Bay.”
Oriel A&B runs from 13 October – 27 November.   Mermaid Quay’s Drawing Water Art Festival runs from Saturday 24 October to Sunday 1 November.


Datganiad i’r Wasg
I’w rhyddhau ar unwaith
Oriel A&B
Mewn partneriaeth â Cei’r Fôr-forwyn
Mae oriel gelf dros dro newydd sbon yn agor ym Mae Caerdydd diolch i bartneriaeth rhwng Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru a Cei’r Fôr-forwyn.
Bydd uned siop yng Nghei’r Fôr-forwyn, yng nghanol y Bae, yn cael ei drawsnewid i mewn i Oriel A&B am gyfnod o saith wythnos i arddangos amrywiaeth o gelf weledol o bob cwr o Gymru. Bydd hefyd yn cynnal gweithdai celf dyddiol rhad ac am ddim i blant yn ystod hanner tymor, i gyd-fynd â Gŵyl Gelfyddydau Drawing Water Cei’r Fôr-forwyn.
Mae C&B Cymru yn partneru wyth sefydliad celfyddydol ac ymarferwyr mewn rhaglen fywiog o arddangosfeydd wythnosol a gweithdai ysgogol sy'n bwriadu ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl sydd naill ai'n gweithio neu'n ymweld â Bae Caerdydd. Cenhadaeth Oriel A&B yw hyrwyddo hygyrchedd y celfyddydau gweledol a dathlu talent yng Nghymru. Bydd y rhaglen saith wythnos yn cynnwys gwaith gan fyfyrwyr, grwpiau cymunedol ac artistiaid proffesiynol.
Mae'n agor ar ddydd Mawrth 13 Hydref gydag arddangosfa o waith a ddewisiwyd o The Waterfront Gallery yn Aberdaugleddau. Yr wythnos ganlynol bydd deg aelod o Grŵp Artistiaid Rhôd yn cyflwyno sioe o baentiadau, print, ffotograffiaeth a dylunio graffeg. Mae'r grŵp sy’n seiliedig yng Ngorllewin Cymru yn archwilio ymatebion artistiaid i amgylcheddau gwledig a threfol. Pippin’s Designs, sefydliad celf gymunedol sydd eisoes yn bywiogi stadia rygbi a phêl-droed ledled Cymru gyda’u gwaith, yn darparu arddangosfa ar gyfer hanner tymor – yr wythnos yn dechrau 26 Hydref. Bydd Plant y Cymoedd o’r Rhondda yn arddangos ystod o waith gan artistiaid lleol o 2 Tachwedd, cyn i 12 o’r genhedlaeth newydd o artistiaid disglair a chyffrous Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd arddangos eu gwaith ar 9 Tachwedd. Bydd sefydliad ffotograffiaeth cenedlaethol Ffotogallery yn estyn ei gŵyl Diffusion gydag arddangosfa o 16 Tachwedd.
Bydd Cei’r Fôr-forwyn yn cynnal yr Ŵyl Gelfyddydau Drawing Water blynyddol yn ystod hanner tymor yr Hydref a fel rhan o hwn, bydd Oriel A&B yn cynnal dau weithdy y diwrnod yn rhad ac am ddim i blant o ddydd Llun 26 – dydd Gwener 30 Hydref. Bydd rhain yn amrywio o baentio i gomedi i wneud ffilmiau a chrefftau. Atodir fanylion llawn. Mae llefydd yn brin felly argymhellir archebu ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi.
Dywedodd Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru "Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Cei’r Fôr-forwyn ar brosiect mor gyffrous. Dyma’r tro cyntaf i ni gael cyfle i arddangos cymaint o amrywiaeth o gelfyddyd yng nghanol Bae Caerdydd a bydd yn ffurfio ffenestr siop wych ar gyfer C&B Cymru a'r artistiaid sy’n cymryd rhan. "
Dywedodd Justin Patel, Rheolwr Canolfan Cei’r Fôr-forwyn “Mae Cei’r Fôr-forwyn eisioes wedi arddangos sawl darn o gelf cyfoes pwysig, o’r cerflun People Like Us enwog ar y Cei, i’r cloc Captain Willows anhygoel. Mae Oriel A&B yn ffordd arloesol i ni ddod â mwy fyth o ysbryd artistig i'r Bae. Rydym yn arbennig o gyffrous y bydd yr oriel yn ffurfio canolbwynt ar gyfer ein Gŵyl Gelfyddydau Drawing Water a gobeithiwn y bydd yn annog ymwelwyr hen ac ifanc i ddod i lawr i Cei’r Fôr-forwyn i gymryd rhan mewn gweithgarwch celfyddydol ym Mae Caerdydd."
Bydd Oriel A&B yn rhedeg o 13 Hydref - 27 Tachwedd. Bydd Gŵyl Gelfyddydau Drawing Water Cei’r Fôr-forwyn yn rhedeg o ddydd Sadwrn 24 Hydref i ddydd Sul 1 Tachwedd.

 

news & offers

WIN A VIP TRIP TO THE LAUNCH ON SANTA'S MAGICAL POST OFFICE

MORE »

Enter to win!

Your little one could be one of 5 children to be a VIP at the launch of Santa’s magical Post Office in Mermaid Quay on Saturday 5 December! You will be able to visit the Post Office with Santa himself and write your letter with the elves.

Simply visit us on Facebook or Twitter and follow the instructions in the posts to win!

Good luck!

 

 

TERMS AND CONDITIONS
1.      By entering this competition, you will be deemed to have accepted these terms & conditions.
2.      The competition is only open to residents of the UK, aged 18 or over, excluding employees, contractors, agents, retailers & service providers of Mermaid Quay, family members of the same and anyone professionally associated with the competition.
3.      Only one entry per person. No purchase required.
4.      All entry instructions for the competition form part of the terms.
5.      To qualify for this competition, customers must like, share and comment on the Facebook post their child's name and age or Tweet #MQSanta with your childs name and age and fully complete entry requirements as set out in promotional items.
6.      Entry requirements must be fully completed to enter the competition.
7.      The winner will be notified by Facebook or Twitter shortly after competition closes.
8.      In the event of the winner not claiming their prize, another winner will be drawn.
9.      The winner may be required to take part in promotional activity as a condition of receiving the prize (eg publicity photos). If the winner is required to take part in such promotional activity, he or she agrees that we may (but are not obliged to) use images and footage in which they appear in promotional campaigns which may include press & magazine advertising, direct mail, outdoor & transport advertising, direct mail, social media, leaflets, flyers and websites. The winner shall not be entitled to receive any payment for any such use of his or her image or footage in which he or she appears.
10.  The decision of the judges is final and binding in all matters relating to the competition and no correspondence will be entered into.
11.  The prize comprises of a VIP visit to Santa's Post Office at Mermaid Quay on Saturday 5 December at 11am. The prize is subject to availability.
12.  The prize must be taken in the form advertised and there is no cash alternative. The prize cannot be taken at any another venue. The prize is non-negotiable, non-refundable and non-transferable.
13.  Imagery used to promote the competition/campaign does not reflect prizes.
14.  The prize cannot be use in conjunction with any other offers or promotions.
15.  We reserve the right to: (i) award an alternative prize of equal or greater value; (ii) in exceptional circumstances, vary, amend or cancel this competition at any time on reasonable notice, including varying the closing date for the competition; (iii) cancel or refuse any individual’s entry to the competition if they are in breach of these Terms or tamper with the entry process; and (iv) amend these Terms, in which case we will use reasonable efforts to notify such changes to entrants and potential entrants.
16.  Other than for fraudulent misrepresentation or death or personal injury arising from our negligence, we exclude, to the full extent permitted by law, all liability for any loss, damage, cost and expense you may incur, whether direct or indirect and however caused, in connection with this competition or the prize.
17.  The promoter of this competition is Halogen Ltd, Bridge House, 63-65 North Wharf Road, London W2 1LA Co No. 4160427, acting on behalf of Mermaid Quay.
18.  Any queries in relation to this competition should be directed in writing to Halogen Ltd, Bridge House, 63-65 North Wharf Road, London W2 1LA. Mark the envelope Mermaid Quay Post Office competition.
19.  These terms and the competition are governed by English law and you submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England & Wales.
20.  Mermaid Quay and all retailers involved retain the rights to publicise all winners.

 

HAVE A DEMIRO'S CHRISTMAS

MORE »

Demiro's are happy to announce that the restaurant will be open on Christmas Day for a "Home From Home" themed lunch! So now you can have a cosy Christmas with your nearest and dearest, minus the washing up!
From 12noon - 4pm the restaurant will be serving an extra special 4-course lunch with a side of live festive-themed entertainment and Santa in his grotto!
Only £50 per adult and £25 per child (including a special visit from Santa).
Spaces are LIMITED!
For bookings call: 029 2049 1882

CHRISTMAS AT CARLUCCIO'S

MORE »

Pick up some scrumptious Christmas treats from Carluccio's Italian food shop, brimming with ideal gifts from aged dessert wine to sweet amaretti biscuits. Or treat your loved ones with Carluccio's award winning Panettone - it's delicious!
Plus, spoil yourself this Christmas with Carluccio's Festivo Christmas menu, available from Tuesday 17 November. With 2 courses at £16.99 or 3 courses at £19.99, you don't have an excuse to say no!

SAIL AWAY THIS CHRISTMAS WITH AQUABUS

MORE »

Book an awesome Christmas party on board the Aquabus with a full festive menu:
· Exclusive hire
· Great atmosphere
· Unforgettable festive experience
Prices start from £16 per person, plus get early bird discounts if you book before Monday 30 November!

CELEBRATE AT STRADA

MORE »

This year Strada are spreading the message to ‘Eat, Drink and be Merry!’. The new Christmas menu uses the highest quality ingredients such as sustainably sourced fresh fish and tender British beef. There are also some fantastic drink packages to go with your delicious meal (such as a glass of Prosecco Fiabesco on arrival for £2, and bottles of red or white Sicilian wine for £13.50).
The Strada Christmas menu is available from Tuesday 24 November, with 2 courses for £16.95 or 3 courses for £20.95.

EAT DRINK & BE ZIZZI

MORE »

Take time out from Christmas shopping and enjoy a meal at Zizzi. The range of Christmas menus are too tempting to miss.
With new specials such as the Limoncello Cured Smoked Salmon, Italian Beef Short Rib and the Caramello Pudding you'll be coming back for seconds!
You can choose from the Menu Classico at £14.95, Menu Frizzante at £21.95 or the Menu Super Frizzante at £24.95. Plus, receive a £10 gift voucher with every festive set menu!

CHRISTMAS WITH A TWIST AT LAS IGUANAS

MORE »

Las Iguanas has it all this Christmas, from funky Latin tunes and oodles of atmosphere to a fiesta of flavours.
Tired of turkey? The UK home of Latin American cuisine is here to tempt you with the “Christmas Anytime” menu available all day: three courses for £25. You can also sample the lighter, but no less fiery and flavoursome Latin Lunch which is available until 4pm every day from just £15 for two courses, or £19.50 for three.
Why not stay cosy and warm too; stop off for pre- or post-meal drinks in the bar to sample the legendary cocktail menu.
And as it’s the season for giving, Las Iguanas are also offering adventurous festive foodies the chance to go “Off Peak” and receive 20% off their food bill!

Santa's Grotto

MORE »

Father Christmas is back at Mermaid Quay! The big man himself arrives on Saturday 28 November, along with Tenovus Cancer Care, who will be bucket collecting and singing carols for the opening.
You can visit Santa in his grotto every day, with gifts for good boys and girls and fabulous photos. There will even be festive treats and mulled wine!

FEELING FESTIVE WITH CAROLS ON THE QUAYSIDE

MORE »

In addition to our waterfront of fun this season, there will be festive music on the Quayside throughout December. Keep checking the Mermaid Quay website for details.
Cathay’s Brass band will be on the performing on Saturday 5 December, around our magnificent Christmas tree, which is sure to add sparkle to your Christmas outing this year.

  THE BAH HAMBURGER AT GBK

  MORE »

  It's back. The Bah Humburger Christmas bundle at Gourmet Burger Kitchen, Mermaid Quay. A 6oz beef burger, smoked Applewood cheese, crispy bacon, Ebenezer pickle, crispy onions & house mayo. Available on it's lonesome, or paired up with your choice of fries and a Lotus Biscoff Vanilla Shake.
  'Tis the season!

  competition time

  WIN A £50 VOUCHER TO SPEND AT PAVERS SHOES

  WIN A £50 VOUCHER TO SPEND AT PAVERS SHOES

  Pavers Shoes is the latest addition to to the line up at Mermaid Quay.  To celebrate it’s arrival, we’re giving you the chance to win £50 to spend in the store!

  Pavers provide high quality, stylish footwear at great prices and with astonishing comfort, so don’t miss out on this great prize!

  Simply fill out the details below for your chance to win.

  Draw closes at 5pm on Monday 30 November.

  Terms and Conditions:
  Prize consists of a £50 voucher for Pavers Shoes, Mermaid Quay.
  Cannot be used in conjuction with any other discount or offer.
  No substitutions or monetary alternative.
  Entry into the prize draw is restricted to residents of postcodes: CF, NP, SA, BA, GL, HR and WR.
  By entering into this prize draw, you agree to be contacted by Mermaid Quay and the prize provider(s).
  Contact Pavers Shoes for full terms and conditions Terms and Conditions.

  Entry Form

  *some competitions require the entrant to be aged 18 years or over